מחשבון סיכוי זכייה

בדף זה אנו מאפשרים לך לקבל הערכה על סמך נתוני העבר לגבי סיכוי הזכיה במלגה ע"פ פרמטרים שונים.
באפשרותך לבחור את תחום הלימודים שלך ולקבל הערכה סטטיסטית לגבי סיכויי הזכיה שלך במלגה.
נתונים סטטיסטיים

הנתונים בגרפים הבאים מציגים את סיכוי הזכיה במלגה בהתפלגות על פי נתוני המועמד בתחומים שונים
סיכוי הזכיה מוצגים באחוזים ומייצגים את מספר הזוכים במלגה מתוך כלל המגישים בעלי נתון זהה בתחום המוצג.