מחשבון סיכוי זכייה

בדף זה אנו מאפשרים לך לקבל הערכה על סמך נתוני העבר לגבי סיכוי הזכיה במלגה ע"פ פרמטרים שונים.
באפשרותך לבחור את תחום הלימודים שלך ולקבל הערכה סטטיסטית לגבי סיכויי הזכיה שלך במלגה.
בטבלה הבאה מוצגים סיכוי הזכיה במלגה בהתפלגות על פי נתוני המועמד בתחומים שונים.
סיכוי הזכיה מוצגים באחוזים ומייצגים את מספר הזוכים במלגה מתוך כלל הזוכים במלגות בעלי נתון זהה בתחום המוצג.


נתונים סטטיסטיים
מצב משפחתי תחום לימודים שנת לימודים לתואר לימודים לתואר מספר שעות לימוד שבועיות
1. רווק - 72%1. כלכלה - 30%1. ראשונה - 100%1. תואר ראשון - 100%1. בין 12 ל 18 - 34%
2. נשוי ללא ילדים - 26%2. הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים - 9%2. מכינה - 0%2. טכנאי - 0%2. בין 19 ל 25 - 25%
3. נשוי + ילדים - 2%3. מדעי הטבע הביולוגיים - 9%3. חמישית - 0%3. לימודי תעודה - 0%3. בין 25 ל 30 - 24%
4. חד הורי - 0%4. מדעי המחשב - 9%4. שניה - 0%4. תואר שלישי - 0%4. מעל 30 - 17%
5. גרוש או אלמן ללא ילדים - 0%5. חשבונאות - 5%5. שלישית - 0%5. לא לתואר - 0%5. פחות מ 12 - 0%
6. עסקים ומדעי הניהול - 5%6. רביעית - 0%6. הנדסאי - 0%
7. הנדסה אזרחית - 4%7. תואר שני - 0%
8. אמנות - 3%
9. הנדסה כימית, חומרים ורפואית - 3%
10. כל השאר (ביחד) - 21%