מחשבון סיכוי זכייה

בדף זה אנו מאפשרים לך לקבל הערכה על סמך נתוני העבר לגבי סיכוי הזכיה במלגה ע"פ פרמטרים שונים.
באפשרותך לבחור את תחום הלימודים שלך ולקבל הערכה סטטיסטית לגבי סיכויי הזכיה שלך במלגה.
בטבלה הבאה מוצגים סיכוי הזכיה במלגה בהתפלגות על פי נתוני המועמד בתחומים שונים.
סיכוי הזכיה מוצגים באחוזים ומייצגים את מספר הזוכים במלגה מתוך כלל הזוכים במלגות בעלי נתון זהה בתחום המוצג.


נתונים סטטיסטיים
מצב משפחתי תחום לימודים שנת לימודים לתואר לימודים לתואר מספר שעות לימוד שבועיות
1. רווק - 72%1. כלכלה - 30%1. ראשונה - 100%1. תואר ראשון - 100%1. בין 12 ל 18 - 34%
2. נשוי ללא ילדים - 26%2. הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים - 9%2. מכינה - 0%2. טכנאי - 0%2. בין 19 ל 25 - 25%
3. נשוי + ילדים - 2%3. מדעי הטבע הביולוגיים - 9%3. חמישית - 0%3. לימודי תעודה - 0%3. בין 25 ל 30 - 24%
4. גרוש או אלמן ללא ילדים - 0%4. מדעי המחשב - 9%4. שניה - 0%4. לא לתואר - 0%4. מעל 30 - 17%
5. חד הורי - 0%5. חשבונאות - 5%5. שלישית - 0%5. הנדסאי - 0%5. פחות מ 12 - 0%
6. עסקים ומדעי הניהול - 5%6. רביעית - 0%6. תואר שני - 0%
7. הנדסה אזרחית - 4%7. תואר שלישי - 0%
8. הנדסה כימית, חומרים ורפואית - 3%
9. עבודה סוציאלית - 3%
10. כל השאר (ביחד) - 21%