ברוכים הבאים
 
הרשמה


התחל כאן את תהליך הרישום למלגת המל"ג


הריני מצהיר שקראתי והבנתי את תקנון ההרשמה
 

  כבר רשום?


מספר שאלון*
מספר ת.ז.*

יש להזין ספרות בלבד! * מציין שדה חובה.
לתשומת ליבך!

תקופת השלמת המסמכים הוארכה עד ליום 10/12/2016
טופס הגשת מועמדות למלגה

 ** השאלון מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד

ההרשמה בנויה משני שלבים:

א. הרשמה באתר - מילוי שאלון אינטרנטי וקבלת מספר שאלון במייל שנשלח לאחר הלחיצה על כפתור 'הגש מועמדות'. מספר שאלון זה ישמש אותך במהלך כל תקופת ההרשמה ואימות הנתונים, וכן בפניות אלינו.


שים לב! לא תתאפשר הרשמה לאחר יום 15/11/2016.


ב. טעינת מסמכים- מועמדים שנרשמו בתקופת ההרשמה ולא העלו מסמכים במעמד ההרשמה - יוכלו להיכנס ל"עדכון שאלון קיים" במהלך תקופת ההרשמה ובשבועיים לאחריה לטעון את המסמכים.


השלמת מסמכים לא יאוחר מתאריך 10/12/2016.


שים לב! מועמד שלא יגיש את כל המסמכים עד תאריך זה - בקשתו תיפסל.


שלבי הגשת הבקשה:

  1. מילוי טופס השאלון: טופס השאלון נפתח בשלבים, כדי להתקדם במילוי השאלון יש להקפיד למלא את כל השדות. לא ניתן לדלג על שדות חובה.

  2. אישור הטופס: יש לוודא שכל השדות מולאו כיאות ובמידע עדכני. לאחר מכן יש ללחוץ על כפתור 'הגש מועמדות' בתחתית הדף. שים לב! בסוף תהליך זה תתקבל רשימת מסמכים אותם יש להעלות לאתר ההרשמה, מומלץ להדפיס רשימה זו.

  3. קבלת מספר שאלון: לאחר 'אישור המועמדות' יתקבל לכתובת המייל שאותו הזנת בשאלון, מספר שאלון שישמש אותך כמספר מזהה בכניסה חוזרת לשאלון לצורך עדכון פרטים אישיים במידת הצורך, הזנת מסמכים לאימות נתונים וכן בפניות אלינו בעניין ההרשמה.

  4. הזנת מסמכים סרוקים בשדות השונים: יש ללחוץ על לשונית 'הרשמה ושאלון' באתר ההרשמה ולאחר מכן ללחוץ על כפתור 'עדכון שאלון קיים' בתחתית העמוד. המערכת תזהה אותך כמועמד רשום על פי מספר השאלון ותעודת הזהות. יש להזין את המסמכים השונים בהתאם לשדות שמולאו בטופס ההרשמה. בכל מקום בו יש אייקון -    יש לטעון מסמך מתאים. בעניין טעינת המסמכים יש לשים לב:

  5. את כל המסמכים יש לסרוק ולהעלות כקובץ pdf/ jpeg/ word.

  6. מומלץ לסרוק את כל המסמכים הנדרשים, לעבור עליהם במחשב ורק אז להעלות אותם לאתר כדי שלא ייווצר בלבול או יחסר מסמך חשוב.

  7. על המסמכים להיות בגודל של פחות מ5mb (מגה בייט)

  8. שים לב! המערכת לא בודקת את נכונות המסמכים, אלא את קיומם. במידה והועלה קובץ לא נכון, הבקשה תיפסל ולכן באחריותך לוודא שהמסמכים נכונים, תקינים וברורים לקריאה.

  9. מידע פרטני לגבי המסמכים הנדרשים ניתן למצוא בלשונית 'המסמכים הנדרשים'.

logo
יצירת קשר
عرض في العربية

   טיפים לשאלון

 
  מערכת המלגות של המל"ג