תנאי סף לזכאות למלגה

תנאי הזכאות ואופן בחירת הזוכים בתכנית המלגות לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית


התנאים לקבלת המלגה בשנה הראשונה:

 • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בישראל.
 • סטודנט/ית לתואר ראשון בשנה א' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 40 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

התנאים לקבלת המלגה בשנה השנייה:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה הראשונה.
 • סטודנט בשנה ב' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של מינימום 5 קורסים בשנה הראשונה ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

התנאים לקבלת המלגה בשנה השלישית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השנייה.
 • סטודנט בשנה ג' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של מינימום 10 קורסים בשנתיים הראשונות ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של 60 נקודות זכות אקדמיות בשנתיים הראשונות ללימודים.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 3 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית.

התנאים לקבלת המלגה בשנה הרביעית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השלישית.
 • לימודי תואר הנמשכים 4 שנים על פי הגדרות מוסד הלימוד והמועצה להשכלה גבוהה.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו .עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 4 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית, ו- 8,000 ₪ נוספים בשנה הרביעית ללימודים.

בכל מקרה, לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר מ-4 שנים.


הערה

הרשמה למלגה של סטודנטים המתחילים את לימודיהם בסמסטר אביב או קיץ, מצבים שונים והצעות להתמודדות:
- מוגדרים כשנה א בשנה העוקבת, נרשמים יחד עם המחזור העוקב.
- סיימו שנה א, תבחן קבלה ישירה לשנה ב של התכנית, בתנאי לעמידה ברף הניקוד של המחזור שלהם ועל בסיס מכסה של עד 30 סטודנטיםתחומי לימוד מועדפים

פירוטי דירוג תחומי הלימוד המועדפים, בחלוקה לתחומים ראשיים ובחלוקה מורחבת לתת-תחומים מפורטים בהמשך מסך זה. ועדת ההיגוי רשאית לשנות מעת לעת את דירוג תחומי הלימוד, עם זאת דירוג התחומים הקובע את זכאותו של הסטודנט יהיה הדירוג שפורסם בעת ההרשמה למלגה.הרכב הציון הסופי

הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי.

פירוט תת-התחומים נמצא בהמשך מסמך זה.דירוג תחומי הלימוד

הניקוד עבור תחומי הלימוד יתבצע באופן מדורג כאשר דרג א' יקבל את הניקוד הגבוה ביותר ודרג ד' את הניקוד הנמוך ביותר.


קריטריונים סוציואקונומיים

מתווה כללי:פירוט תחומי הלימוד על-פי דירוג:

 

דרג א'

דרג ב'

דרג ג'

דרג ד'

4. כלכלה 7. עסקים ומדעי הניהול 3. מדעי החברה 1. מדעי הרוח
בנקאות ושוק ההון מינהל כללי סוציולוגיה ואנתרופולוגיה-תת-תחום לימודי יהדות
כלכלה-תת-תחום ניהול סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מקצוע תנך מקרא
כלכלה-מקצוע מדעי הניהול - מערכות מידע לימודי נשים ומגדר תלמוד תורה שבעפ
כלכלה חקלאית מדעי הניהול - חקר בצועים שרותי אנוש - חברה יהדות
תוכנית משולבת: פילוסופיה+כלכלה+מדעי המדינה מדעי הניהול - התנהגות ארגונית מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים פילוסופיה
5. פסיכולוגיה מדעי הניהול-ניהול השיווק מדע המדינה פילוסופיה כללית
פסיכולוגיה-תת-תחום מינהל מערכות בריאות יחסים בינלאומיים פילוסופיה יהודית
פסיכולוגיה- מקצוע מדעי הניהול - מימון וחשבונאות לימודי ביטחון תולדות המחשבה היהודית
פסיכולוגיה חינוכית ניהול מלונות חקר סכסוכים ויישובם פילוסופיה והסטוריה של המדעים
קוגניציה ניהול משאבי טבע והסביבה גיאוגרפיה - תת-תחום פילוסופיה מידע ותרבות דיגיטלית
6. עבודה סוציאלית לימודי עבודה - תת-תחום גיאוגרפיה -מקצוע ארכאולוגיה- תת-תחום
עבודה סוציאלית- תת-תחום למודי עבודה -מקצוע ב.א. רבתחומי במדעי החברה ארכאולוגיה-מקצוע
עבודה סוציאלית- מקצוע 8. מנהל עסקים מדעי החברה האחרים מדעי הרוח האחרים
15. הפרעות בתקשורת מינהל עסקים - תת-תחום חוג מצורף במדעי החברה יהדות זמננו
הפרעות בתקשורת - תת-תחום מינהל עסקים - מקצוע קרימינולוגיה מדע הדתות
הפרעות בתקשורת - מקצוע שמאות מקרקעין קומוניקציה לימודי ארץ ישראל
20. מתמטיקה ומדעי המחשב ניהול תעשייתי לימודים עירוניים ואזוריים לימודים כלליים - סהכ
מתימטיקה - תת-תחום מינהל עסקים למינהלים excutive MBA מדעי ההתנהגות .מדעי הרוח ב.צ.נ
מתימטיקה-מקצוע 10. מינהל ציבורי .מדעי החברה ב.צ.נ מדעי הרוח ב.צ.נ. -תת -תחום
מתמטיקה - פיסיקה מינהל ציבורי - תת תחום מדעי החברה ב.צ.נ. - תת-תחום מדעי הרוח ב.צ.נ. - מקצוע
מתמטיקה - מדעי המחשב מינהל ציבורי מדעי החברה ב.צ.נ. - מקצוע לימודים למצטיינים בתל-אביב
מתמטיקה בצרוף עם מקצוע אחר במדעי הטבע 16. פיזיותרפיה תקשורת לימודים למצטיינים בתל-אביב - תת-תחום
מתמטיקה ומקצוע אחר במחר פיזיותרפיה - תת-תחום 9. חשבונאות למודים למצטיינים בתל-אביב - מקצוע
בא רב תחומי במדעים המדויקים פיזיותרפיה - מקצוע חשבונאות - תת-תחום לימודים כלליים
21. מדעי המחשב 25. מדעי הטבע הביולוגיים חשבונאות - מקצוע לימודים כלליים- תת-תחום
מדעי המחשב-תת-תחום ביולוגיה-תת-תחום חשבונאות וניהול לימודים כלליים - מקצוע
מדעי המחשב-מקצוע ביולוגיה - מקצוע 11. משפטים שפה וספרות עברית
ביואינפורמטיקה-מדעי המחשב בוטניקה-תת-תחום משפטים - תת-תחום לשון עברית
מערכות מידע ניהוליות בוטניקה -מקצוע משפטים - מקצוע צרוף - שפה וספרות עברית
23. מדעי טבע פיזיקליים זואולוגיה-תת-תחום משפטים - רמות (בעבר) ספרות עברית
מדעי הסביבה זואולוגיה-מקצוע 12. רפואה כללית ב.א. רבתחומי במדעי הרוח
גאופיסיקה מיקרוביולוגיה-תת-תחום רפואה כללית - תת-תחום שפה וספרות ערבית ולשונות שמיות אחרות
גאולוגיה מיקרוביולוגיה-מקצוע רפואה כללית - מקצוע שפה וספרות ערבית
אוקיאנוגרפיה גנטיקה-תת-תחום תכנית ניו-יורק לימ. הודים אירנים וארמנים
מדעי הסביבה - מדעי הארץ והחלל גנטיקה-מקצוע 13. רפואת שיניים (לימ. המזרח הקדום (הסטוריה+פילולוגיה
מדעי האקלים גנומיקה וביואינפורמטיקה רפואת שיניים - תת-תחום שפות, ספרויות אחרות
גאוגרפיה,גאולוגיה,מטאורולוגיה פיסיולוגיה -תת-תחום רפואת שיניים - מקצוע ספרות וספרות כללית
גיאולוגיה ימית פיסיולוגיה-מקצוע 14. מקצועות עזר רפואיים אידיש שפה וספרות
מדע כללי-תת-תחום נוירוביולוגיה ואתולוגיה בריאות בתעסוקה ובריאות הציבור אנגלית שפה וספרות
מדע כללי-מקצוע ביוכימיה - תת-תחום בריאות הציבור לימודים רומאניים
.מדעי הטבע ב.צ.נ ביוכימיה-מקצוע בריאות בתעסוקה צרפתית שפה וספרות
מדעי הטבע ב.צ.נ-תת-תחום ביופיסיקה בריאות נפש קהילתית איטלקית שפה וספרות
מדעי הטבע ב.צ.נ. -מקצוע מדע המח ריפוי בעסוק - תת-תחום לימודים קלאסיים
פיסיקה-תת-תחום חישוב ועבוד מידע - מדע המח ריפוי בעיסוק - מקצוע גרמנית שפה וספרות
פיסיקה-מקצוע יתר המדעים הביולוגיים טיפול באמצעות אומנויות לימודים רגיונליים
פיסיקה גרעינית אקולוגיה דיאטטיקה -תת-תחום תולדות האיסלם ותרבותו
(פיסיקה (מלבד מדעי הסביבה לימודי המדבר דיאטטיטקה - מקצוע הסטוריה של אפריקה
ננו מדעים ננו טכנולוגיה תוכנית משולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה מדעי הרפואה המעבדתית - תת-תחום (לימודים אמריקניים (ארהב
24. כימיה ביוטכנולוגיה מדעי הרפואה המעבדתית - מקצוע לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים
כימיה-תת-תחום אפידמיולוגיה 18. סיעוד לימודים רוסיים וסלאויים
כימיה-מקצוע המדעים הביולוגיים האחרים סיעוד - תת-תחום לימודי מזרח אסיה
כימיה אורגנית 29. ארכיטקטורה סיעוד - מקצוע לימודי אירופה
כימיה פיסיקלית ארכיטקטורה ובינוי ערים-תת-תחום לימודי זיקנה תרבות
כימיה תעשיתית ארכיטקטורה ובינוי ערים-מקצוע רפואת חירום מחקר התרבות
26. חקלאות אדריכלות נוף 22. סטטיסטיקה פולקלור יהודי
חקלאות-תת-תחום עיצוב תעשיתי סטטיסטיקה-תת-תחום מדעי התרבות
בעלי חיים סטטיסטיקה-מקצוע לימודי פרשנות ותרבות
גידולי שדה וירקות תוכנית בינאישית ללימודי תרבות
מטעים וצמחי נוי בלשנות-תת-תחום
מדעי הצמח בלשנות- מקצוע
מדעי הקרקע והמים שפה ושימושיה
הגנת הצומח תרגום-תת-תחום
מדעי המזון תרגום
גנטיקה והשבחה לימודי התרבות העברית
איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות תוכניות לימודים מיוחדות ושונות -תת-תחום
27. רפואה ווטרינרית ספרנות
רפואה ווטרינרית הסטוריה
רפואה וטרינרית הסטוריה והסטוריה כללית
28. הנדסה הסטוריה ישראלית
הנדסה אוירונאוטית צרוף - הסטוריה והסטוריה של עי
הנדסת אוירונאוטיקה וחלל הסטוריה של ארצות האיסלם
הנדסה אחרת תולדות הציביליזציות הימיות
הנדסה גרעינית הסטוריה צבאית
הנדסה חקלאית תיאטרון קולנוע וטלוויזיה
מדעי ההנדסה תולדות התאטרון
לימודים בין-תחומים בהנדסה הסטוריה
מכניקה,חומרים ומבנים תולדות האמנות
מכניקה זרימה ומעבר חום-תת-תחום אמנות יהודית
מכניקה זרימה ומעבר חום -מקצוע לימודי שימור מורשת של אתרים ומבנים
הנדסת פולימרים 2. חינוך
אבטחת איכות ואמינות המוצר חינוך-תת-תחום
ביו הנדסה חינוך - מקצוע
הנדסה אזרחית-תת-תחום חינוך עיוני ומחקרי
הנדסה אזרחית-מקצוע דידקטיקה
הנדסת בנין מינהל חינוכי
גאוטכנולוגיה יעוץ חינוכי
הנדסת תחבורה ותעבורה חינוך מיוחד
הנדסה סביבתית הוראת מדעים (בעבר)
הידרוטכניקה תעודת הוראה
הנדסה גאודטית תעודת הוראה לביס על-יסודי
הנדסה וניהול משאבי מים תואר אקדמי בהוראה
הנדסת מכונות - תת-תחום תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה מדעי הטבע והטכנולוגיה
הנדסת מכונות-מקצוע תואר אקדמי בהוראת מדעי הרוח והחברה
מכטרוניקה הוראת ההיסטוריה
הנדסה ביוטכנולוגית הוראת יהדות
הנדסה כימית-תת-תחום חינוך לשוני
הנדסה כימית-מקצוע לימודים לתעודות הוראה ללא תואר נוסף
הנדסה ביוכימית 17. רוקחות
הנדסת מזון וביוטכנולוגיה רוקחות - תת-תחום
הנדסה ביו-רפואית רוקחות - מקצוע
הנדסת חומרים - תת תחום רוקחות קלינית
הנדסת חומרים 19. אופטומטריה
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה אופטומטריה - תת-תחום
הנדסת חשמל אופטומטריה - מקצוע
הנדסת מחשבים - חשמל 34. ארכיאולוגיה
הנדסת מחשבים - מדעי המחשב
הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת תוכנה
הנדסת תעשיה וניהול-תת-תחום
הנדסת תעשיה וניהול-מקצוע
הנדסת מערכות מידע
הנדסת מערכות
הנדסת תוכן וייצור
ניהול והנדסת בטיחות
הנדסת איכות
30. מוסיקה
אקדמיה למוסיקה
מוסיקולוגיה
31. אמנות ועיצוב
אמנות - תת תחום
אמנויות
קולנוע וטלויזיה
32. תואר אקדמי בהוראת המדעים
תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה מדעי הטבע והטכנולוגיה - תת תחום
תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה מדעי הטבע והטכנולוגיה
33. פכ"מ כלכלה ופילוסופיה