תנאי סף לזכאות למלגה

תנאי הזכאות ואופן בחירת הזוכים בתכנית המלגות לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית


התנאים לקבלת המלגה בשנה הראשונה:

 • סטודנט מהחברה הערבית, הדרוזית או הצ'רקסית בישראל.
 • סטודנט/ית לתואר ראשון בשנה א' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 40 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

התנאים לקבלת המלגה בשנה השנייה:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה הראשונה.
 • סטודנט בשנה ב' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של מינימום 5 קורסים בשנה הראשונה ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

התנאים לקבלת המלגה בשנה השלישית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השנייה.
 • סטודנט בשנה ג' בסטטוס מן המניין.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של מינימום 10 קורסים בשנתיים הראשונות ללימודים, לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • צבירה של 60 נקודות זכות אקדמיות בשנתיים הראשונות ללימודים.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 3 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית.

התנאים לקבלת המלגה בשנה הרביעית:

 • עמידה בכל התנאים שנקבעו לקבלת המלגה בשנה השלישית.
 • לימודי תואר הנמשכים 4 שנים על פי הגדרות מוסד הלימוד והמועצה להשכלה גבוהה.
 • מינימום 12 ש"ש / 2 קורסים אקדמאיים בסמסטר לסטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה.
 • מוסד הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם.
 • מסלול הלימודים שעליו הצהרתי – וסיפקתי אישור לימודים בהתאם
 • סך המלגות שקיבלתי/אקבל לשנה זו (לא כולל מלגת "אירתקא") אינו .עולה על 20,000 ₪ (עשרים אלף שקלים חדשים).
 • התנדבות 80 שעות בקהילה – במסגרת פעילות שתיקבע על ידי וועדת ההיגוי ו/או גוף אחר שהוסמך לכך, לרבות פרח.

* סטודנטים הלומדים לתואר שאורכו 4 שנים יקבלו 8,000 ₪ בשנה השלישית, ו- 8,000 ₪ נוספים בשנה הרביעית ללימודים.

בכל מקרה, לא תינתן מלגה לשנת לימודים החורגת משנות התקן לתואר, ולא יותר מ-4 שנים.


תחומי לימוד מועדפים

פירוטי דירוג תחומי הלימוד המועדפים, בחלוקה לתחומים ראשיים ובחלוקה מורחבת לתת-תחומים מפורטים בהמשך מסך זה. ועדת ההיגוי רשאית לשנות מעת לעת את דירוג תחומי הלימוד, עם זאת דירוג התחומים הקובע את זכאותו של הסטודנט יהיה הדירוג שפורסם בעת ההרשמה למלגה.הרכב הציון הסופי

הדירוג לקבלת המלגה ישכלל את דירוג תחום הלימודים של המועמד ומצבו הסוציואקונומי.

פירוט תת-התחומים נמצא בהמשך מסמך זה.דירוג תחומי הלימוד

הניקוד עבור תחומי הלימוד יתבצע באופן מדורג כאשר דרג א' יקבל את הניקוד הגבוה ביותר ודרג ד' את הניקוד הנמוך ביותר.


קריטריונים סוציואקונומיים

מתווה כללי:
פירוט תחומי הלימוד על-פי דירוג:


דרג א'

דרג ב'

דרג ג'

דרג ד'

מוסיקה עבודה סוציאלית משפטים מדעי הרוח
אקדמיה למוסיקה עבודה סוציאלית- תת-תחום משפטים - תת-תחום לימודי יהדות
מוסיקולוגיה עבודה סוציאלית- מקצוע משפטים - מקצוע תנך מקרא
אמנות הכשרת מנהלים למרכזים קהילתיים משפטים - רמות (בעבר) תלמוד תורה שבעפ
תולדות האמנות עסקים ומדעי הניהול רפואה כללית יהדות
אמנויות מינהל כללי ומינהל ציבורי רפואה כללית - תת-תחום פילוסופיה
אמנות יהודית ניהול
רפואה כללית - מקצוע פילוסופיה כללית
מדעי הניהול - מערכות מידע
תואר אקדמי בהוראה מדעי הניהול - חקר בצועים תכנית ניו-יורק פילוסופיה יהודית
תואר אקדמי בהוראת מתמטיקה
מדעי הטבע והטכנולוגיה
מדעי הניהול - התנהגות ארגונית מקצועות עזר רפואיים תולדות המחשבה היהודית
כלכלה מדעי הניהול-ניהול השיווק בריאות בתעסוקה ובריאות הציבור פילוסופיה והסטוריה של המדעים
כלכלה-תת-תחום מינהל מערכות בריאות בריאות הציבור פילוסופיה מידע ותרבות דיגיטלית
כלכלה-מקצוע מדעי הניהול - מימון וחשבונאות בריאות בתעסוקה ארכאולוגיה- תת-תחום
כלכלה חקלאית ניהול מלונות בריאות נפש קהילתית ארכאולוגיה-מקצוע
תוכנית משולבת:
פילוסופיה+כלכלה+מדעי המדינה
ניהול משאבי טבע והסביבה ריפוי בעסוק - תת-תחום מדעי הרוח האחרים
חשבונאות לימודי עבודה - תת-תחום ריפוי בעיסוק - מקצוע יהדות זמננו
חשבונאות - תת-תחום למודי עבודה -מקצוע טיפול באמצעות אומנויות מדע הדתות
חשבונאות - מקצוע מנהל עסקים דיאטטיקה -תת-תחום לימודי ארץ ישראל
חשבונאות וניהול מינהל עסקים - תת-תחום דיאטטיטקה - מקצוע לימודים כלליים - סהכ
מינהל ציבורי מינהל עסקים - מקצוע מדעי הרפואה המעבדתית - תת-תחום .מדעי הרוח ב.צ.נ
מינהל ציבורי שמאות מקרקעין מדעי הרפואה המעבדתית - מקצוע מדעי הרוח ב.צ.נ. -תת -תחום
מתמטיקה ומדעי המחשב ניהול תעשייתי פיזיותרפיה מדעי הרוח ב.צ.נ. - מקצוע
מתימטיקה - תת-תחום הפרעות בתקשורת פיזיותרפיה - תת-תחום לימודים למצטיינים בתל-אביב
מתימטיקה-מקצוע הפרעות בתקשורת - תת-תחום פיזיותרפיה - מקצוע לימודים למצטיינים בתל-אביב - תת-תחום
מתמטיקה - פיסיקה הפרעות בתקשורת - מקצוע סיעוד למודים למצטיינים בתל-אביב - מקצוע
מתמטיקה - מדעי המחשב סיעוד - תת-תחום לימודים כלליים
מתמטיקה בצרוף עם
מקצוע אחר במדעי הטבע
סיעוד - מקצוע לימודים כלליים- תת-תחום
מתמטיקה ומקצוע אחר במחר לימודי זיקנה לימודים כלליים - מקצוע
בא רב תחומי במדעים המדויקים רפואת חירום שפה וספרות עברית
מדעי המחשב מדעי החברה לשון עברית
מדעי המחשב-תת-תחום סוציולוגיה ואנתרופולוגיה-תת-תחום צרוף - שפה וספרות עברית
מדעי המחשב-מקצוע סוציולוגיה ואנתרופולוגיה - מקצוע ספרות עברית
ביואינפורמטיקה-מדעי המחשב לימודי נשים ומגדר ב.א. רבתחומי במדעי הרוח
מערכות מידע ניהוליות שרותי אנוש - חברה שפה וספרות ערבית ולשונות שמיות אחרות
מדעי טבע פיזיקליים מדעי המדינה ויחסים בינלאומיים שפה וספרות ערבית
מדעי הסביבה מדע המדינה לימ. הודים אירנים וארמנים
גאופיסיקה יחסים בינלאומיים (לימ. המזרח הקדום (הסטוריה+פילולוגיה
גאולוגיה לימודי ביטחון שפות, ספרויות אחרות
אוקיאנוגרפיה חקר סכסוכים ויישובם ספרות וספרות כללית
מדעי הסביבה - מדעי הארץ והחלל גיאוגרפיה - תת-תחום אידיש שפה וספרות
מדעי האקלים גיאוגרפיה -מקצוע אנגלית שפה וספרות
גאוגרפיה,גאולוגיה,מטאורולוגיה ב.א. רבתחומי במדעי החברה לימודים רומאניים
גיאולוגיה ימית מדעי החברה האחרים צרפתית שפה וספרות
מדע כללי-תת-תחום חוג מצורף במדעי החברה איטלקית שפה וספרות
מדע כללי-מקצוע קרימינולוגיה לימודים קלאסיים
.מדעי הטבע ב.צ.נ קומוניקציה גרמנית שפה וספרות
מדעי הטבע ב.צ.נ. תת-תחום לימודים עירוניים ואזוריים לימודים רגיונליים
מדעי הטבע ב.צ.נ. -מקצוע מדעי ההתנהגות תולדות האיסלם ותרבותו
כימיה .מדעי החברה ב.צ.נ הסטוריה של אפריקה
כימיה-תת-תחום מדעי החברה ב.צ.נ. - תת-תחום (לימודים אמריקניים (ארהב
כימיה-מקצוע מדעי החברה ב.צ.נ. - מקצוע לימודים ספרדיים ולטינו אמריקניים
כימיה אורגנית סטטיסטיקה לימודים רוסיים וסלאויים
כימיה פיסיקלית סטטיסטיקה-תת-תחום לימודי מזרח אסיה
כימיה תעשיתית סטטיסטיקה-מקצוע לימודי אירופה
פיזיקה תרבות
פיסיקה-תת-תחום מחקר התרבות
פיסיקה-מקצוע פולקלור יהודי
פיסיקה גרעינית מדעי התרבות
(פיסיקה (מלבד מדעי הסביבה לימודי פרשנות ותרבות
ננו מדעים ננו טכנולוגיה תוכנית בינאישית ללימודי תרבות
מדעי הטבע הביולוגיים בלשנות-תת-תחום
ביולוגיה-תת-תחום בלשנות- מקצוע
ביולוגיה - מקצוע שפה ושימושיה
בוטניקה-תת-תחום תרגום-תת-תחום
בוטניקה -מקצוע תרגום
זואולוגיה-תת-תחום לימודי התרבות העברית
זואולוגיה-מקצוע תוכניות לימודים מיוחדות ושונות -תת-תחום
מיקרוביולוגיה-תת-תחום ספרנות
מיקרוביולוגיה-מקצוע הסטוריה
גנטיקה-תת-תחום הסטוריהוהסטוריה כללית
גנטיקה-מקצוע הסטוריה ישראלית
גנומיקהוביואינפורמטיקה צרוף - הסטוריהוהסטוריה של עי
פיסיולוגיה -תת-תחום הסטוריה של ארצות האיסלם
פיסיולוגיה-מקצוע תולדות הציביליזציות הימיות
נוירוביולוגיה ואתולוגיה הסטוריה צבאית
ביוכימיה - תת-תחום תיאטרון קולנוע וטלוויזיה
ביוכימיה-מקצוע תולדות התאטרון
ביופיסיקה קולנוע וטלויזיה
מדע המח חינוך
חישוב ועבוד מידע - מדע המח חינוך-תת-תחום
יתר המדעים הביולוגיים חינוך - מקצוע
אקולוגיה חינוך עיוני ומחקרי
לימודי המדבר דידקטיקה
תוכנית משולבת במדעי החיים ומדעי הרפואה מינהל חינוכי
ביוטכנולוגיה יעוץ חינוכי
אפידמיולוגיה חינוך מיוחד
המדעים הביולוגיים האחרים הוראת מדעים (בעבר)
חקלאות תעודת הוראה
חקלאות-תת-תחום תעודת הוראה לביס על-יסודי
בעלי חיים תואר אקדמי בהוראה
גידולי שדה וירקות תואר אקדמי בהוראת מדעי הרוח והחברה
מטעים וצמחי נוי הוראת ההיסטוריה
מדעי הצמח הוראת יהדות
מדעי הקרקע והמים חינוך לשוני
הגנת הצומח לימודים לתעודות הוראה ללא תואר נוסף
מדעי המזון רפואת שיניים
גנטיקה והשבחה רפואת שיניים - תת-תחום
איכות סביבה ומשאבי טבע בחקלאות רפואת שיניים - מקצוע
רפואה ווטרינרית רוקחות
רפואה ווטרינרית רוקחות - תת-תחום
רפואה וטרינרית רוקחות - מקצוע
הנדסה רוקחות קלינית
הנדסה אוירונאוטית אופטומטריה
הנדסת אוירונאוטיקה וחלל אופטומטריה - תת-תחום
הנדסה אחרת אופטומטריה - מקצוע
הנדסה גרעינית
הנדסה חקלאית
מדעי ההנדסה
לימודים בין-תחומים בהנדסה
מכניקה,חומרים ומבנים
מכניקה זרימה ומעבר חום-תת-תחום
מכניקה זרימה ומעבר חום -מקצוע
הנדסת פולימרים
אבטחת איכות ואמינות המוצר
ביו הנדסה
הנדסה אזרחית
הנדסה אזרחית-תת-תחום
הנדסה אזרחית-מקצוע
הנדסת בנין
גאוטכנולוגיה
הנדסת תחבורה ותעבורה
הנדסה סביבתית
הידרוטכניקה
הנדסה גאודטית
הנדסה וניהול משאבי מים
הנדסת מכונות
הנדסת מכונות - תת-תחום
הנדסת מכונות-מקצוע
מכטרוניקה
הנדסה כימית, חומרים ורפואית
הנדסה ביוטכנולוגית
הנדסה כימית-תת-תחום
הנדסה כימית-מקצוע
הנדסה ביוכימית
הנדסת מזון וביוטכנולוגיה
הנדסה ביו-רפואית
הנדסת חומרים
הנדסת חומרים
ארכיטקטורה
ארכיטקטורה ובינוי ערים-תת-תחום
ארכיטקטורה ובינוי ערים-מקצוע
אדריכלות נוף
עיצוב תעשיתי
הנדסת אלקטרוניקה ומחשבים
הנדסת חשמל ואלקטרוניקה
הנדסת חשמל
הנדסת מחשבים - חשמל
הנדסת מחשבים - מדעי המחשב
הנדסת מערכות תקשורת
הנדסת תעשייה וניהול
הנדסת תעשיה וניהול-תת-תחום
הנדסת תעשיה וניהול-מקצוע
הנדסת מערכות מידע
הנדסת מערכות
הנדסת תוכן וייצור
ניהול והנדסת בטיחות
הנדסת איכות
פסיכולוגיה חינוכית
פסיכולוגיה חינוכית
פסיכולוגיה
פסיכולוגיה-תת-תחום
פסיכולוגיה- מקצוע
קוגניציה