אודות הפרוייקט

מלגת "אירתקא"

מלגה המיועדת לסטודנטים לתואר ראשון בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית הלומדים "מקצועות מועדפים" במשק.

מטרת התכנית הינה להגדיל את היקף הסטודנטים מהחברה הערבית לתואר ראשון ב"תחומי לימוד מועדפים"ולתת הזדמנות לערבים צעירים בעלי פוטנציאל ומוטיבציה להשתלב בלימודים, שלא יכולים לשאת במימון הכרוך בכך.

אוכלוסיית היעד הינם סטודנטים לתואר ראשון מהחברה הערבית, שבאים מרקע סוציואקונומי נמוך ושלומדים "מקצועות מועדפים" במוסדות להשכלה גבוהה.

"מקצועות מועדפים" – תחומי לימוד ספציפיים הנדרשים לשוק העבודה הישראלי ושהם באופן יחסי פחות פופולאריים בקרב הסטודנטים הערבים, בהתאם להמלצת ועדת ההיגוי.

לפרטים נוספים לגבי מקצועות מועדפים ותנאי סף לקבלת המלגה לחץ כאן.