מדרגות הכנסה לנפש

בדף זה מוצגות המדרגות בנתון הכנסה לנפש על פיהן מתבצע חישוב הניקוד של כל מועמד.

לתשומת ליבך, ככל שההכנסה נמוכה יותר המועמד יקבל ניקוד גבוה יותר!


סכום מ סכום עד
מדרגה 1 1.00 ₪ (לנפש לחודש)  250.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 2 251.00 ₪ (לנפש לחודש)  500.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 3 501.00 ₪ (לנפש לחודש)  750.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 4 751.00 ₪ (לנפש לחודש)  1,000.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 5 1,001.00 ₪ (לנפש לחודש)  1,250.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 6 1,251.00 ₪ (לנפש לחודש)  1,500.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 7 1,501.00 ₪ (לנפש לחודש)  1,750.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 8 1,751.00 ₪ (לנפש לחודש)  2,000.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 9 2,001.00 ₪ (לנפש לחודש)  2,250.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 10 2,251.00 ₪ (לנפש לחודש)  2,500.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 11 2,501.00 ₪ (לנפש לחודש)  2,750.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 12 2,751.00 ₪ (לנפש לחודש)  3,000.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 13 3,001.00 ₪ (לנפש לחודש)  3,250.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 14 3,251.00 ₪ (לנפש לחודש)  3,500.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 15 3,501.00 ₪ (לנפש לחודש)  3,750.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 16 3,751.00 ₪ (לנפש לחודש)  4,000.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 17 4,001.00 ₪ (לנפש לחודש)  4,250.00 ₪ (לנפש לחודש) 
מדרגה 18 4,251.00 ₪ (לנפש לחודש)  4,500.00 ₪ (לנפש לחודש)