המסמכים הנדרשים להרשמה

מועמד יקר,


** הכתוב מנוסח בלשון זכר אך הוא פונה לגברים ונשים כאחד

לידיעתך: כתובת הדואר האלקטרוני עליו הצהרת בהרשמה- ישמש כאמצעי התקשרות אישי ועיקרי מולך גם למתן התשובות.

התשובות על הזכאות למלגה יישלחו לדואר האלקטרוני במועד אחיד.

להלן רשימת המסמכים שיש להעלות לאתר על מנת שנוכל לבצע אימות נתונים. כדי להקל, רשימת המסמכים להלן, מופיעה לפי סדר מילוי השאלון.תאריך אחרון להעלאת המסמכים- 29/11/2023

נא לשים לב! יש צורך להעלות מסמכים מאמתים אך ורק על מה שהוצהר בטופס ההרשמה.כללי + הצהרה על הורים ומשפחה:

 • לכל המועמדים: תעודת זהות של המועמד כולל ספח מלא ופתוח, בקשה ללא תעודת זהות המועמד לא תיבדק.

 • מועמדים ללא ילדים: תעודות זהות של אחד ההורים כולל ילדים מלא ופתוח.

 • הצהרה על יתום או חד הורי: תעודת גירושין או תעודת פטירה של ההורה הרלוונטי.

 • הצהרה על נתק מהורים: תצהיר עו"ד עם חתימה וחותמת מקורית, חיילים בודדים עד חמש שנים מיום השחרור יכולים לצרף תצהיר קצינת ת"ש.

 • אחים סטודנטים הלומדים לתואר ראשון המוכר במל"ג בישראל: תעודת זהות של האח + אישור לימודים תקף. במידה ויש כמה אחים סטודנטים יש לצרף תעודת זהות ואישור לימודים על כך אחד מהם.פרטי לימודים:

 • לכל המועמדים: יש להעלות אישור לימודים של מוסד הלימודים עם פירוט תחום הלימודים + השעות השבועיות הנלמדות בסמסטר א' ו- ב'. אם באישור הלימודים לא מצוינות השעות השבועיות יש לצרף מערכת שעות עם הנתון הנ"ל. סטודנטים הלומדים באוניברסיטה הפתוחה צריכים מינימום של 2 קורסים אקדמאיים בכל סמסטר. החישוב הוא קורס * 6 שעות שבועיות. (2 קורסים = 12 שעות לימוד).הכנסות ברוטו/ קצבאות:

מועמדים ללא ילדים, יש להעלות נתונים על הכנסת ההורים:

 • שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 • עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

 • קצבאות- זקנה/ פנסיה- יש להעלות אישור המעיד על סכום עדכני עבור שלושת החודשים האחרונים.מועמד עם ילדים, יש להעלות נתונים על הכנסתו ושל בן/בת הזוג (במידה ואינו חד הורי):

 • שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 • עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.הצהרה על יתום או חד הורי, יש להעלות נתונים על הכנסת ההורה איתו מתגוררים:

 • שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 • עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.

 • קצבאות- מזונות/ שארים- יש להעלות אישור המעיד על גובה הקצבה לשלושת החודשים האחרוניםהצהרה על נתק מההורים או יתום משני הורים, יש להעלות נתונים על הכנסת המועמד ובן/בת הזו במידה ונשוי:

 • שכיר- יש להעלות שלושה תלושי משכורת אחרונים.

 • עצמאי- יש להעלות שומת מס של שנת מס קודמת.קצבת נכות:
על כל הצהרה על קבלת קצבת נכות, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה עדכני ל- 3חודשים אחרונים..קצבת אבטלה:
על כל הצהרה על זכאות לקצבת אבטלה, יש להעלות אישור עדכני מהמוסד לביטוח לאומי, הכולל את סכום הקצבה עדכני ל- 3 חודשים אחרונים.דגשים לגבי טעינת מסמכים באתר-

 1. מומלץ מאד לבדוק את תקינות המסמכים ואת נכונותם באתר. על מנת לעשות זאת ניתן להיכנס לטופס השאלון שלך עם מספר השאלון ומספר תעודת הזהות. בכל מקום בו נטען מסמך יופיע האייקון הבא - תמונה - מסמך מצורף.

 2. אם מסמך קיים כבר נבדק ע"י הבודק ניתן לקבל פרטים לגבי תקינות המסמך במעבר עכבר (או פוקוס במקלדת) על גבי האייקון שמציין שכבר מצורף מסמך.

 3. כדי לצפות ולבדוק את המסמך הקיים יש ללחוץ על האייקון הבא - תמונה - צפייה בקובץ המצורף, כעת המסמך ייפתח לצפייה.

 4. במידה ויש צורך בהעלאת יותר ממסמך אחד, יש לקבץ יחד את כל המסמכים לקובץ אחד ואותו לטעון באתר. שים לב! טעינה של מסמך לאחר שכבר נטען מסמך קודם לכן - ימחק וידרוס את המסמך הראשון שצורף.

 5. לא ניתן להעלות מסמך אחר במקום ולדרוס מסמך שכבר נבדק ונמצא תקין ע"י הבודק.
שים לב! המערכת לא בודקת את נכונות המסמכים, אלא את קיומם. במידה והועלה קובץ לא נכון, הבקשה תיפסל ולכן באחריותך לוודא שהמסמכים נכונים, תקינים וברורים לקריאה.

במידה ולא יישלחו כל המסמכים הדרושים - הבקשה למלגה תיפסל על הסף!